Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN versie 2/11/22

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Furniturny 

Netestraat 10

BE-2800 Mechelen

BTW BE 0783.782.863

Hanne.deneyer@furniturny.be

www.furniturny.be

LAATST BIJGEWERKT OP – 2 november 2022

GDPR / PRIVACY

Wanneer u beroep doet op Furniturny, deelt u persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In de Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de verklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Door het gebruik van onze diensten en/of website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

DIENSTEN / PRODUCTEN

De diensten of producten worden geleverd zoals bepaald in de overeenkomst of gezien in de webshop of op de website.

HELPEN

Mocht het even niet lukken, of je hebt een specifieke vragen over het betalen van onze producten of dienstverlening, kan U deze melden via e-mail aan info@urniturny.be. Wij beantwoorden alle vragen uiterlijk binnen de 4 dagen na ontvangst.

INFORMEREN

De aanbiedingen zijn niet bindend en Furniturny behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen. Indien de aangeboden producten en diensten tijdens de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering ervan een prijsstijging ervaren, heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na aankondiging van de prijsverhoging door Furniturny. 

 

OFFERTES

Onze offertes gelden slechts één maand, tenzij anders overeengekomen. 

PRIJZEN

De prijzen in onze webshop of zoals in de offerte en de factuur vermeld,zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

BETALEN (webshop)

U kan eenvoudig en veilig betalen via onze service partners. Deze dienst is gratis. Na het afronden van je bestelling wordt het betaalproces opgestart via de beveiligde omgeving. Maak jouw keuze hoe je wenst te betalen. Na het autoriseren van de betaling, krijgen wij een berichtje dat de betaling ontvangen is. Daarna zullen wij overgaan tot het verzenden van je bestelling.

BETALINGSVOORWAARDEN

In geval van niet of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 euro, wat overeenkomt met gemaakte administratiekosten en de erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman, onverminderd ons recht om de werkelijk geleden schade voor invordering te bewijzen én aan te rekenen. De nalatigheidsinteresten worden per begonnen maand verrekend. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt. 

Betwisting factuur 

Elke betwisting van facturen dient bij aangetekende brief uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum te gebeuren. Na deze termijn wordt de factuur als definitief aangenomen. 

BESTELLEN

Wij doen onze uiterste best om uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren.  

Bestellingen worden dezelfde of ten laatste de volgende dag verzonden. Zodat ze nog een dag later geleverd kunnen worden.

AFHALEN

Bestellingen afhalen kan in het atelier te 2800 Mechelen (Netestraat 10) tijdens vooraf meegedeelde openingsdagen of na afspraak.  

VERZENDEN

De prijzen van de producten in de webshop zijn exclusief verzendingskosten.

Bestellingen hoger dan 75 EUR worden gratis geleverd in België.

Prijzen voor bestellingen minder dan 75 EUR:

LANDBelgië
Klein pakket (< 10 kg)6,20 €
Groot pakket (>10 kg)8,00 €

 Pakketjes worden met grote zorg voorbereid en verzonden. Omdat recycling één van de uitgangspunten van Furniturny is, is het mogelijk dat u uw bestelling ontvangt in een hergebruikte doos (vb. van Zalando, bol.com,…). Wij zorgen uiteraard voor voldoende bescherming van uw producten.

LEVEREN

Wij leveren uw product(en) af op het ingevoerde adres bij de bestelling. In de meeste gevallen worden pakketten 1 dag na verzending geleverd.

RETOURNEREN

Bestellingen retourneren is niet mogelijk. Merkt u schade op aan een product dat geleverd werd? Geef dan zeker een seintje! info@furniturny.be

VRAGEN

Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, dan kunt u te allen tijde bij ons hiervoor terecht bij Furniturny na afspraak of per e-mail via info@furniturny.be

KLACHTEN

Mochten er klachten zijn over producten of onze dienstverlening kan u deze melden via e-mail aan info@furniturny.be. Wij beantwoorden alle vragen ten laatste  4 dagen na ontvangst.

TOEPASSING

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten. De klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, zelfs indien zij in tegenstelling zouden zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden.